FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PÓŁKOLONIE 2018

(UWAGA: wszystkie pola są wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SIX-Centrum językowe Nina Łagownik danych osobowych mojego małoletniego dziecka, którego jestem opiekunem prawnym w celach związanych z rejestracją/rekrutacją na kurs językowy.

Zgłoś chęć udziału swojego dziecka w Półkoloniach

UWAGA!!!

Aby rezerwacja była ważna należy w ciągu 5 dni od daty wysłania zgłoszenia wpłacić gotówką lub przelewem na konto zaliczkę wysokości 100 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad dokonywania płatności znajdują się w Regulaminie Półkolonii, który znajdziesz klikając tutaj.

DANE DO PRZELEWU:

Numer rachunku bankowego: Idea Bank: 24 1950 0001 2006 5588 2768 0001

Tytuł przelewu: w tytule należy wpisać „Zaliczka na półkolonie” oraz imię i nazwisko dziecka zgodnie z danymi wpisanymi w zgłoszeniu online

Dane: SIX- Centrum Językowe Nina Łagownik