SIX- Centrum Językowe na terenie przedszkoli oferuje:

zajęcia dwa razy w tygodniu
dla 3 i 4- latków po 20 min
dla 5 i 6- latków po 30 min

zajęcia prowadzone poprzez zabawę, taniec i śpiew
fantastycznych, wykwalifikowanych lektorów.

W pracy z najmłodszymi dziećmi wykorzystujemy ich nieposkromioną ciekawość świata, naturalność, brak barier i niewyczerpywaną energię.

Zajęcia dla przedszkolaków są niezwykle dynamiczne i kolorowe. Dzieci doskonale przyswajają język obcy poprzez naturalną zabawę, nie zdając sobie sprawy jak dużą pracę wykonują.

Aparat mowy przedszkolaków jest jeszcze bardzo elastyczny, znacznie łatwiej przychodzi im naśladowanie obcych języków, aniżeli starszym dzieciom czy osobom dorosłym. W czasie naszych zajęć otaczamy dziecko językiem angielskim, całkowicie się w nim zanurzamy.

 

Dlaczego nasze zajęcia językowe dla dzieci cieszą się takim powodzeniem?
 • stwarzamy bezpieczną i przyjazną atmosferę do nauki oraz rozbudzamy pozytywne skojarzenia z językiem obcym. Dzieci z przyjemnością uczestniczą w naszych zajęciach;
 • osłuchujemy dzieci i otaczamy je brzmieniem języka obcego. Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci prowadzone są głównie w języku obcym;
 • wprowadzamy słownictwo zrozumiałe dla dziecka i związane z jego najbliższym otoczeniem;
 • wprowadzamy piosenki ruchowe, których treść można pokazać ciałem, świetnie się przy tym bawiąc;
 • utrwalamy materiał w trakcie różnorodnych prac projektowych (plastycznych) związanych z tematyką zajęć;
 • mobilizujemy do powtarzania słów i zwrotów za nauczycielem – nie zmuszamy dzieci do mówienia jeśli nie są na to gotowe.

 

Jak uczymy naszych najmłodszych uczniów?
 • Pomysłowo, dynamicznie i przede wszystkim z pasją.
 • Poprzez gry edukacyjne, zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne.
 • Śpiewamy, tańczymy, rymujemy, słuchamy bajek i opowiadań.
 • Uruchamiamy zmysły: dotyk, słuch a nawet smak.
 • Uczymy wykonując prace manualne – nauka poprzez działanie
 • Bawimy się kolorowymi obrazkami, planszami, układamy puzzle, budujemy z klocków.
 • Bawimy się w teatr, rozbudzamy wyobraźnię.
 • Wiedza przychodzi naturalnie i bezstresowo!
 • Nasz cel to aktywne i swobodne porozumiewanie się w języku angielskim.

 

Zapewniamy:
 • wieloletnie doświadczenie i specjalizację w nauce dzieci języka angielskiego,
 • wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z dziećmi jest pasją,
 • bezpłatne materiały do nauki,
 • Przerabiane materiały na bieżąco przesyłane rodzicom drogą mailową,
 • 2 tygodnie zajęć darmowych na początku naszej wspólnej przygody,
 • koncentrację na rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.

SIX- Centrum Językowe na terenie szkół podstawowych oferuje:

 • zajęcia dwa razy w tygodniu po 45 min każde,
 • zajęcia na terenie szkół zajęcia dopasowane do szkolnego planu lekcji dzieci,
 • nowoczesne metody i techniki nauczania indywidualne podejście do ucznia​.

Dzieci na początku swej przygody ze szkołą podstawową są pozytywnie nastawione do nauki. Bardzo chętnie biorą udział w proponowanych zabawach, są spontaniczne i ciekawe świata.

Podczas naszych zajęć wykorzystujemy ich energię, dłuższy czas koncentracji oraz brak barier w nauce języka angielskiego. W kursie językowym dla 6-9 latków nastawiamy się na rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.

W tej grupie wiekowej spotykają się dzieci kontynuujące naukę angielskiego, z którymi powtarzamy, utrwalamy i rozszerzamy słownictwo związane z najbliższym otoczeniem dziecka. Nowe dzieci natomiast realizują nasz program od początku z uwzględnieniem dotychczasowego kontaktu z językiem obcym.

Dlaczego szkolne dzieci tak chętnie przychodzą na nasze zajęcia?
 • rozbudzamy zamiłowanie do nauki języka angielskiego wprowadzając elementy kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych;
 • rozpoczynamy przygodę z pisaniem , ćwiczymy motorykę ręki, piszemy po śladzie;
 • wprowadzamy piosenki ruchowe, których treść można pokazać ciałem, świetnie się przy tym bawiąc;
 • utrwalamy materiał w trakcie różnorodnych prac plastycznych związanych z tematyką zajęć;
 • osłuchujemy i otaczamy dziecko językiem obcym. Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci prowadzone są głównie w języku obcym;
 • mobilizujemy do powtarzania słów i zwrotów i prostych zdań za nauczycielem – nie zmuszamy do mówienia jeśli nie są na to gotowe;
 • w trakcie nauki języka angielskiego dla dzieci wykorzystujemy sytuacje dnia codziennego;
 • stwarzamy bezpieczną i przyjazną atmosferę do nauki oraz rozbudzamy pozytywne skojarzenia z językiem obcym. Dzieci mają z przyjemnością przychodzić na nasze zajęcia.

 

Jak uczymy?
 • Pomysłowo, dynamicznie i przede wszystkim z pasją.
 • Poprzez gry edukacyjne i zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne.
 • Śpiewamy, tańczymy, rymujemy, słuchamy bajek i opowiadań.
 • Uruchamiamy zmysły: dotyk, słuch a nawet węch.
 • Bawimy się kolorowymi obrazkami, planszami, układamy puzzle, budujemy z klocków.
 • Bawimy się w teatr, rozbudzamy wyobraźnię. Dzieci oglądają przedstawienia kukiełkowe, odgrywają scenki.
 • Wiedza przychodzi naturalnie i bezstresowo!
 • Nasz cel to aktywne i swobodne porozumiewanie się w języku angielskim.

 

Zapewniamy:
 • wieloletnie doświadczenie i specjalizację w nauce dzieci języka angielskiego,
 • wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z dziećmi jest pasją,
 • bezpłatne materiały do nauki,
 • materiały przerabiane wysyłane mailowo oraz kontakt z rodzicami dotyczący postępów dzieci w nauce,
 • quizy językowe motywujące do nauki i sprawdzające wiedzę,
 • 2 tygodnie zajęć darmowych na początku naszej wspólnej przygody,
 • koncentrację na rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.